TadalaFil

tadalafil-sverige

Vad är skillnaden mellan TadalaFil och Kamagra?

Skillnaden ligger i tabletternas olika beståndsdelar. TadalaFil innehåller tadafil och Kamagra inehåller sildenafil.  Effekterna är ganska likvärdiga men TadalaFil har en längre verkningstid men har inte lika kraftig effekt som Kamagra.

Vad är då fördelen att använda TadalaFil?

TadalaFil långa verkningstid ger paret större frihet och förbättrade möjligheter till ett bra sexliv. Planeringen av samlivet undviks och man får en bättre möjlighet till spontanitet att välja den rätta stunden. TadalaFil tas vid behov-inför helgen, semestern eller helt enkelt när lusten faller på, utan att behöva oroa sig för tidspress.

Effekt?

TadalaFil börjar verka redan efter c:a 30 min. Blodtillförseln till penis ökar p.g.a. att kärlen vidgas.

Du skall alltid rådfråga läkare om:

  • Du är allergisk eller överkänslig mot tadacip.
  • Du tar läkemedel som innehåller organiska nitriter eller kväveoxid-donatorer som t.ex. amylnitrat.
  • Du nyligen haft slaganfall (stroke).
  • Du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.
  • Du har lever- eller njursjukdom.

Dosering?

Vuxna Män
Den rekommenderade dosen är 10mg (1/2 tablett) att tas före sexuell aktivitet. Skulle denna dos inte vara tillräcklig kan den ökas till 20mg. Högst en dos per dygn. Det avråds bestämt från daglig användning av läkemedlet på grund av att effekten sitter kvar mer än 24 timmar i kroppen.

Män med nedsatt njurfunktion
Dosjustering ej nödvändig för för patinter med mild till måttlig nedsatt njurfunktion. För patienter med gravt nedsatt njurfunktion rekommenderas en högsta dos på 10mg. Du skall alltid rådfråga din läkare om du känner dig osäker.

Män med nedsatt leverfunktion
Den rekommenderade dosen är 10mg. Dosen kan tas oberoende av måltid. Kliniska säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt leverfunktion(Child-Pugh Class C) är begränsade. Om den föreskrivs bör en noggrann individuell undersökning göras av den
föreskrivande läkaren. Om du är osäker på din status skall du alltid rådfråga läkare.

Män med diabetes
Dosjustering är ej nödvändig för patienter med diabetes.

För mer info kan du läsa om Cialis.