Tadacip

Tadacip är en Originalprodukt tillverkad av Cipla som är ett välkänt namn inom läkemedelsindustrin. TadalaFil är tillverkad av Aurochem som tillverkar generiska läkemedel. Effekterna är likvärdiga och används på samma sätt ( läs mer om TadalaFil ) TadaCips högre pris motiveras av att det är en originalprodukt.

Effekt?

TadalaFil och TadaCip börjar verka redan efter c:a 30 min. Blodtillförseln till penis ökar p.g.a. att kärlen vidgas.

Du skall alltid rådfråga läkare om:

  • Du är allergisk eller överkänslig mot TadaCip.
  • Du tar läkemedel som innehåller organiska nitriter eller kväveoxid-donatorer som t.ex. amylnitrat.
  • Du nyligen haft slaganfall (stroke).
  • Du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.
  • Du har lever- eller njursjukdom.

Dosering?

Vuxna Män

Den rekommenderade dosen är 10mg (1/2 tablett) att tas före sexuell aktivitet. Skulle denna dos inte vara tillräcklig kan den ökas till 20mg. Högst en dos per dygn. Det avråds bestämt från daglig användning av läkemedlet på grund av att effekten sitter kvar mer än 24 timmar i kroppen.

Män med nedsatt njurfunktion

Dosjustering ej nödvändig för för patinter med mild till måttlig nedsatt njurfunktion. För patienter med gravt nedsatt njurfunktion rekommenderas en högsta dos på 10mg. Du skall alltid rådfråga din läkare om du känner dig osäker.

Män med nedsatt leverfunktion

Den rekommenderade dosen är 10mg. Dosen kan tas oberoende av måltid. Kliniska säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt leverfunktion(Child-Pugh Class C) är begränsade. Om den föreskrivs bör en noggrann individuell undersökning göras av den föreskrivande läkaren. Om du är osäker på din status skall du alltid rådfråga läkare.

Män med diabetes

Dosjustering är ej nödvändig för patienter med diabetes.

För mer info kan du läsa om Cialis.